TH

|

EN

Cookie Policy

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(“เรา”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์(“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”)และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”)ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับเราผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”)จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม เราจึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้(“นโยบายการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์บไซต์นี้

Howden Maxi Insurance Broker Co., Ltd. (“We”) respects the privacy rights of the visitors and/or website users (“Visitors/Users of the Website”) and are aware of the expectations of the visitors/users of the website that the information  (“Information”) that visitors/users of this website have provided to us through this website (“Website”) will be properly protected. We therefore announce the cookies policy (“Cookie Policy”) for this website

การใช้คุกกี้

The Use of Cookies

Cookies are small text files which consists of letters and numbers that we store on your browser or hard disk of your computer, tablet or any other portable communications devices which may collect your information through these cookies when you visit our website This website uses many cookies, as specified in the following list below:
  • Cookies that are deemed necessary (Necessary Cookies) This type of cookie is necessary for the operation of the website. These cookies enable websites to perform basic functions, such as scrolling through web pages or allowing visitors/website users to log in and can access parts of the website that are reserved for members only The website will not properly function without this type of cookies being collected. We, therefore, do not need to ask for your consent to place these types of cookies on your device. These types of cookies do not store information that can personally identify you in any way 1 year
  • Cookies used for performance (Performance Cookies) [This type of cookie allows us to count the number of visitors to the website and the sources of those visitors lets us understand how visitors/users interact with websites and which pages are most and least popular by collecting and reporting any anonymous information to us which will help us to develop and provide you with a better website experience. If you do not allow this type of cookie, we will not be able to know when you have visited our website and will be unable to track the processing power of the page] 1 year
  • Cookies that help with work (Functionality Cookies) [These cookies may be installed by us or third-party service providers, which is a type of cookie that allows a website to perform according to your satisfaction. For example, it makes the website able to remember your username and password and remembers how you used to customize the use of webpages in order to display the next page. If you do not allow this type of cookie, some website services may not be processed correctly] 1 year
  • Cookies used for targeting (Targeting Cookies) [These cookies may be installed by marketing partners via our website by collecting information about your website’s traffic that shows which websites you visit, and which links were used to visit the website. We use this information to make sure the websites and advertisements displayed on our website are of more relevance to your interests. We may disclose this information to third parties for these purposes as well. If you do not allow this type of cookie, you will receive less targeted advertising] 1 year
  • Cookies used for social media (Social Media Cookies) [This type of cookie is set by the social media service that we have added on this website in order to help share content with your friends and network. This type of cookie can track your browser when visiting other websites and can create a profile about your interests. This will affect content and texts you see on other websites that you visit. If you do not allow this type of cookies, you will not be able to use or view this sharing tool] 1 year
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่เราจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน แทบเล็ตของท่าน หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน เราอาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หลายประเภท ดังที่ระบุในรายการต่อไปนี้
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้ประเภทนี้ เราจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด หมดอายุ 1 ปี
  • คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies) [คุกกี้ประเภทนี้ทำให้เราสามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านแก่เรา ช่วยให้เราสามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้] หมดอายุ 1 ปี
  • คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies) [คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง] หมดอายุ 1 ปี
  • คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) [คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของเรามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่ตรงตามเป้าหมายเฉพาะสำหรับท่านน้อยลง] หมดอายุ 1 ปี
  • คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookies) [คุกกี้ประเภทนี้ได้รับการกำหนดโดยบริการโซเชียลมีเดียที่เราได้เพิ่มบนเว็บไซต์นี้ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อนๆ และเครือข่ายของท่านได้ คุกกี้ประเภทนี้สามารถติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่นๆ และสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของท่านได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้หรือดูเครื่องมือการแบ่งปันนี้ได้] หมดอายุ 1 ปี

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

Third Party Cookies

In some cases, we also use third-party cookies which are our trusted partners

This website uses Google Analytics, which is one of the most prevalent website analysis service providers and is highly trusted in helping us understand how you use our website and to understand ways on how to improve your browsing experience. These cookies may track many issues, such as the amount of time you spend visiting our website or page which will enable us to continue to produce interesting content
ในบางกรณี เราใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากเราด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่งในการช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามหลายสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของเรา ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

Changing Cookie Settings

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการคั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์การตั้งค่าคุกกี้ link.

อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้
Visitors or website users can use the web browser’s cookie control tool to change the cookie settings. For more information on configuring the settings, please visit the cookie settings website link.

However, we would like to inform you that disabling some of the cookies may affect the standard operations on this website and may result in the cause of the behavior and/or operation of some websites to be unavailable

รายละเอียดเพิ่มเติม

More Details

If you want to know more about your ownership of your data, who we are and how you can contact us, you can visit our Privacy Policy at link
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน, เราคือใคร และท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร เป็นต้น ท่านสามารถเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเราที่ link

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

Updates to Cookie Policy

เรามีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของเรา
We periodically review and improve this cookie policy as deemed appropriate. You can visit this website if you want to know our updated cookie policy.

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ: 01/08/2563

This Cookie Usage Policy was Updated on 01/08/2020