TH

|

EN

ฮาวเด้น แมกซี่ ร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ฉีดวัคซีน โควิด-19

ฮาวเด้น แมกซี่ ร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ฉีดวัคซีน โควิด-19

กรกฎาคม 15, 2564 |
โพสโดย : HOWDENMAXI

ฮาวเด้น แมกซี่ ร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ฉีดวัคซีน โควิด-19

17 พฤษภาคม 2564, ฮาวเด้น แมกซี่ โดยคุณจิตวุฒิ ศศิบุตร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)

บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ร่วมกับกลุ่มธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย โดยคุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์, ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร, คุณบูรณิศ ยุกตะนันทน์, ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร กลุ่มธุรกิจ

 

เป็นผู้แทนส่งมอบดื่ม จำนวน 2,000 ขวด และหน้ากากอนามัย, กระดาษ A4 ให้กับศูนย์การค้าไอคอนสยาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 บริเวณพื้นที่เฉพาะกิจ ที่ได้จัดเตรียมไว้รวมถึงมีการทำอาหารกล่อง เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครที่มาปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย++++++++++

ฮาวเด้น แมกซี่ ร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ฉีดวัคซีน โควิด-19

17 พฤษภาคม 2564, ฮาวเด้น แมกซี่ โดยคุณจิตวุฒิ ศศิบุตร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)

บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ร่วมกับกลุ่มธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย โดยคุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์, ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร, คุณบูรณิศ ยุกตะนันทน์, ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร กลุ่มธุรกิจ

 

เป็นผู้แทนส่งมอบดื่ม จำนวน 2,000 ขวด และหน้ากากอนามัย, กระดาษ A4 ให้กับศูนย์การค้าไอคอนสยาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 บริเวณพื้นที่เฉพาะกิจ ที่ได้จัดเตรียมไว้รวมถึงมีการทำอาหารกล่อง เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครที่มาปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย++++++++++

SHARE