TH

|

EN

โปรโมชั่นล่าสุด

Latest Promotions

โปรโมชั่นประกันรถยนต์
automobile insurance
ประกันรถยนต์ 2+ ซ่อมห้าง

ประกันรถยนต์ 2+ และ 3+ ซ่อมห้าง จะรถยุโรป หรือ รถญี่ปุ่น เราก็คุ้มครอง ซ่อมห้างนาน 7 ปี สบายกระเป๋า ผ่อน 0% นาน 6 เดือน คุ้มครองรถอายุถึง 20 ปี พร้อมบริการ Roadside Service แต่งมาแค่ไหนเราก็คุ้มครอง

ประกันรถยนต์ 2+ และ 3+ ซ่อมห้าง จะรถยุโรป หรือ รถญี่ปุ่น เราก็คุ้มครอง ซ่อมห้างนาน 7 ปี สบายกระเป๋า ผ่อน 0% นาน 6 เดือน คุ้มครองรถอายุถึง 20 ปี พร้อมบริการ Roadside Service แต่งมาแค่ไหนเราก็คุ้มครอง

ประกันรถยนต์ BMWผ่อนเงินสด

ครอบคลุมทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ ซื้อประกันรถยนต์ BMW วันนี้ ให้คุณเลือกชำระเงินได้ตามใจคุณ จะเลือกผ่อนเงินสด หรือสะดวกผ่านบัตรเครดิต ก็ได้

ครอบคลุมทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ ซื้อประกันรถยนต์ BMW วันนี้ ให้คุณเลือกชำระเงินได้ตามใจคุณ จะเลือกผ่อนเงินสด หรือสะดวกผ่านบัตรเครดิต ก็ได้

BENZ INSURANCE

ประกันรถเบนซ์ชั้น 1 ผ่อนได้ ซื้อประกันรถเบนซ์วันนี้ เราพร้อมดูแล สำหรับลูกค้าคนพิเศษ คุ้มครองครบ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ซ่อมห้างนาน 7 ปี คุ้มครองแบตเตอรี่และยาง 100%

ประกันรถเบนซ์ชั้น 1 ผ่อนได้ ซื้อประกันรถเบนซ์วันนี้ เราพร้อมดูแล สำหรับลูกค้าคนพิเศษ คุ้มครองครบ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ซ่อมห้างนาน 7 ปี คุ้มครองแบตเตอรี่และยาง 100%

ประกันรถยนต์ “เบี้ยราคาอู่ ซ่อมห้าง”

“เบี้ยราคาอู่ ซ่อมห้าง” ประกันรถยนต์ HONDA ชั้น 1 ราคาประหยัดกว่า! ถูกมากกว่า 5,000.- ราคาถูกแต่ความคุ้มยังเต็มเปี่ยม ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ราคาประหยัด ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

“เบี้ยราคาอู่ ซ่อมห้าง” ประกันรถยนต์ HONDA ชั้น 1 ราคาประหยัดกว่า! ถูกมากกว่า 5,000.- ราคาถูกแต่ความคุ้มยังเต็มเปี่ยม ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ราคาประหยัด ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

โปรโมชั่น Max Warranty

ความคุ้มครองของคุณ พร้อมให้คุณเลือกสรรความสบายใจ

ความคุ้มครองของคุณ พร้อมให้คุณเลือกสรรความสบายใจ

ประกันรถ BMW Insurance Care

ประกันรถยนต์ BMW และ MINI ราคาพิเศษ

ประกันรถยนต์ BMW และ MINI ราคาพิเศษ en

โปรโมชั่น Peugeot Extended

Peugeot Extended Warranty โปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์ ให้คุณผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน ฟรี!! ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องยนต์ และ ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเคลม ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Peugeot Extended Warranty โปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์ ให้คุณผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน ฟรี!! ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องยนต์ และ ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเคลม ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

โปรโมชั่น BMW EXTENDED

โปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์ BMW คุ้มครองค่าใช้จ่ายของความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางกลไกล และไฟฟ้า หลังจากสิ้นสุด การรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์ นานสูงสุด 3 ปี หรือ ไม่เกิน 200,000 กม.

โปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์ BMW คุ้มครองค่าใช้จ่ายของความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางกลไกล และไฟฟ้า หลังจากสิ้นสุด การรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์ นานสูงสุด 3 ปี หรือ ไม่เกิน 200,000 กม.

โปรโมชั่น Honda Insurance Care

ประกันรถยนต์ Honda ราคาพิเศษ พร้อมรับของแถมมากมาย อีกทั้งสามารถผ่อนได้สูงสุด 10 เดือน

ประกันรถยนต์ Honda ราคาพิเศษ พร้อมรับของแถมมากมาย อีกทั้งสามารถผ่อนได้สูงสุด 10 เดือน

โปรโมชั่นประกันภัย
Promotions insurance
โปรโมชั่น ประกันบ้านแทนรัก

ประกันภัยบ้านแทนรัก คุ้มครองภัยไฟไหม้ และการระเบิดทุกชนิด เบี้ยราคาเริ่มต้น 4 บาท/วัน คุ้มครองตัวบ้าน ทรัพย์สินจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ

ประกันภัยบ้านแทนรัก คุ้มครองภัยไฟไหม้ และการระเบิดทุกชนิด เบี้ยราคาเริ่มต้น 4 บาท/วัน คุ้มครองตัวบ้าน ทรัพย์สินจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ

โปรโมชั่นทั้งหมด
Promotions
Travel Sabai
ประกันภัยการเดินทาง สบาย

Travel Wherever you go, it's comfortable Worry free of Journey with Variety Coverage… program of your choice with travel insurance

เที่ยวที่ไหนก็ สบาย สบาย เดินทางสบาย คุ้มครองหลากหลาย… โปรแกรมที่คุณเลือกเองได้ กับประกันการเดินทาง สบาย

ประกันภัยคุ้มครองน้ำท่วม
ประกันภัยคุ้มครองน้ำท่วม

คุ้มครองภัยน้ำท่วม ไฟไหม้ และการระเบิดทุกชนิด เบี้ยราคาเริ่มต้น 4 บาท/วัน คุ้มครองตัวบ้าน ทรัพย์สินจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ คุ้มครองการถูกโจรกรรม การขโมย คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองภัยน้ำท่วม ไฟไหม้ และการระเบิดทุกชนิด เบี้ยราคาเริ่มต้น 4 บาท/วัน คุ้มครองตัวบ้าน ทรัพย์สินจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ คุ้มครองการถูกโจรกรรม การขโมย คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

TIP Pet Lover
ประกันสัตว์เลี้ยง

ให้ความรัก กับสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเขาเหมือนหนึ่งในครอบครัว ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 50,000 บาท/ปี

ให้ความรัก กับสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเขาเหมือนหนึ่งในครอบครัว ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 50,000 บาท/ปี

Inbound Travel Protection
Inbound Travel Protection

Meet requirement of application for Certificate of Entry (COE) to Thailand

Meet requirement of application for Certificate of Entry (COE) to Thailand

Employee Bond Insurance
ประกันภัยเพื่อค้ำประกันลูกจ้าง

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป เพื่อเป็นหลักประกันกรณีการรับลูกจ้างหรือพนักงานเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอหลักทรัพย์

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป เพื่อเป็นหลักประกันกรณีการรับลูกจ้างหรือพนักงานเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอหลักทรัพย์

Personal Cyber Insurance
ประกันการถูกโจรกรรมผ่านช่องออนไลน์

เมื่อมี ประกันไซเบอร์ เพื่อคนยุคดิจิทัล (Personal Cyber Insurance) เบี้ยเริ่มต้นเพียง 200 บาท ต่อปี

เมื่อมี ประกันไซเบอร์ เพื่อคนยุคดิจิทัล (Personal Cyber Insurance) เบี้ยเริ่มต้นเพียง 200 บาท ต่อปี

Peugeot Exrended Warranty
Peugeot Exrended Warranty

โปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์ ขยายระยะเวลา/ระยะทาง ความคุ้มครองให้กับอะไหล่แท้โดยคุ้มครอง ความบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้า ต่อเนื่องทันที หลังจากที่การรับประกันปกติของผู้ผลิตสิ้นสุดลง

โปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์ ขยายระยะเวลา/ระยะทาง ความคุ้มครองให้กับอะไหล่แท้โดยคุ้มครอง ความบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้า ต่อเนื่องทันที หลังจากที่การรับประกันปกติของผู้ผลิตสิ้นสุดลง

ประกันรถยนต์ Honda Program
ประกันรถยนต์ Honda Program

พิเศษสำหรับลูกค้า HONDA ซื้อประกันรถยนต์ ที่ HOWDEN MAXI วันนี้ ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองจัดเต็ม ผ่อนได้สบายๆ 0% นานสูงสุด 10 งวด

พิเศษสำหรับลูกค้า HONDA ซื้อประกันรถยนต์ ที่ HOWDEN MAXI วันนี้ ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองจัดเต็ม ผ่อนได้สบายๆ 0% นานสูงสุด 10 งวด

BMW EXTENDED PROTECT
ต่อเวลาความสบายใจ ให้ทุกการขับขี่

With BMW warranty extended program Covers the cost of damage due to mechanical and electrical failure after termination. Warranty from the car manufacturer for up to 3 years or up to 200,000 km.

กับโปรแกรมขยายคุณภาพรับประกันรถยนต์ BMW คุ้มครองค่าใช้จ่ายของความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางกลไกล และไฟฟ้า หลังจากสิ้นสุด การรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์ นานสูงสุด 3 ปี หรือ ไม่เกิน 200,000 กม.

Howden Maxi Motor Lite
Howden Maxi Motor Lite

ช่วยแบ่งเบาเรื่องหนัก ๆ ให้เป็นเบา ผ่อนได้ ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น สู้ภัย Covid-19 เบี้ยเบา ๆ เริ่มต้น 559 บาท

ช่วยแบ่งเบาเรื่องหนัก ๆ ให้เป็นเบา ผ่อนได้ ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น สู้ภัย Covid-19 เบี้ยเบา ๆ เริ่มต้น 559 บาท